Welcome to the klenot game official websites. Don't forget. You're here forever.

• Získat co největší počet klenotů.

• Jak získat kolik klenotů, je uvedeno v seznamu: „jak získat klenoty“.

• Klenoty se vždy po třídním srazu nulují a hraje se nanovo.

• Na zisk ocenění se klenoty nenulují.

• Pokud získáte nějaký klenot (viz níže), musíte to do dvou dnů nahlásit klenotníkům hry, jinak vám klenoty nebudou přiznány.

• Klenotníkům hry se nesmí lhát ohledně získání klenotů, pokud bude odhalena tato lež, či podvodné jednání, klenotníci hry mohou odebrat spolužákům v těchto podvodech namočených až 50 000 klenotů za jeden podvod.

• O klenoty se můžete vsadit se spolužákem.

• Nemůžete vsadit to, co nemáte (při prohře v sázce nemůžete jít do záporu).

• Přesné znění sázky a počet klenotů, o které se vsázíte, musíte nahlásit klenotníkům hry a to oba dva ze spolužáků, jinak je sázka neplatná.

• Výsledek sázky musíte napsat klenotníkům hry, jinak nebude platný.

• Klenotníci hry mohou sázku neuznat nebo anulovat.

• Se starají o čistý průběh hry a dodržování pravidel, mají přehled o tom, kdo má kolik klenotů.

• V případě úmrtí klenotníka hry nastupuje na jeho místo další klenotník hry, dle následujícího seznamu. Mrtví klenotníci hry jsou v seznamu označeni křížkem.

• Klenotníci hry jsou vždy dva.

• Klenotníci hry musí připravit předání svých materiálů dalšímu klenotníkovi hry, po jejich úmrtí (Zakopat do truhly, závěť, …).

• Pokud jeden z klenotníků hry získá klenoty, musí to nahlásit druhému klenotníkovi hry.

• Pokud získají klenotníci hry body spolu, musí o tom napsat status na facebook. Na tomto status nebudou nikomu připočítány klenoty za úkol číslo 6.

1. Kníže Mrázek

2. Honza Rataj

3. Štěpán Pinkas

4. Nikola Peterková

5. Kačka Soukupová

6. Veronika Vlková

7. Martin Procházka

8. Bára Stiborová

9. Majda Harudová

10. Domča Žaloudková

11. Jakub Čech

12. Šárka Bilinová

13. Alžběta Kosařová

14. Štěpán Machovský

15. Štěpán Pecka

16. Tereza Svobodová

17. Tomáš Kopřiva

18. Petra Lomozová

19. Aneta Hřebejková

20. Ladislav Slunečko

21. Filip Vavřička

22. Nicole Schmidtová

23. Kačka Járková

24. Míša Bartáková

25. Mrdos

26. Štěpánka Sůsová

27. Bibiana Kubová

28. Terka Houdková

Hra končí v momentě, kdy na živu zůstane poslední ze spolužáků.
Poslední ze spolužáků vyhodnotí hru a na hroby mrtvých spolužáků napíše jejich celkové skóre.
Třem nejlepším k jejich skóre připíše i pořadí.
Spolužákům, kterým bylo uděleno ocenění klenot, napíše slovo „KLENOT“ na hrob.
Sežene člověka, který po jeho/její smrti napíše počet klenotů
a případná ocenění na jeho/její hrob a zároveň pokud dosáhne ocenění síň slávy,
postará se o ceremoniál, který je popsán u ocenění „Síň slávy“
a zároveň při dosažení ocenění „Klenot“ při ceremoniálu zazpívá songu Klenot od Vypsané fixy.
Poslední ze spolužáků má zároveň právo zatancovat si jednou za rok na hrobě každého z mrtvých spolužáků.